domingo, 9 de diciembre de 2018

El 51,5% de las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas corresponde a las constituidas entre 2005 y 2008

El número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias iniciadas en los registros de la propiedad en el tercer trimestre de 2018 era de 9.681, lo que supone un 32,4% menos que el trimestre anterior y un 5,5% más que en el mismo trimestre de 2017. Entre las viviendas de personas físicas con ejecución hipotecaria, 1.182 eran habituales en propiedad —un 27,1% menos que en el mismo trimestre de 2017— y 466 no correspondían a residencia habitual de los propietarios —un 6,5% menos—
Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 51% del total de ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre de 2018. El 12,2% del total de ejecuciones hipotecarias eran viviendas habituales de personas físicas. El 34% correspondía a viviendas de personas jurídicas —un 25,4% superior al tercer trimestre de 2017— y el 4,8% a otras viviendas de personas físicas —un  6,5% inferior al del tercer trimestre de 2017—. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de otras urbanas —locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos— suponían el 37,3% del total. 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 22,6% de las ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre fueron sobre viviendas nuevas y el 77,4% sobre usadas. El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas aumentó un 6% en tasa anual y el de usadas un 3,6%. El 23,8% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas entre junio y septiembre de 2018 correspondía a hipotecas constituidas en el año 2007, el 12,9% a hipotecas de 2008 y el 10% a hipotecas de 2006. El periodo 2005-2008 concentraba el 51,5% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas ese trimestre. 
Las comunidades con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas en el tercer trimestre eran Andalucía (1.873), Catalunya (1.501) y Valencia (1.471). Por su parte, Navarra (24), Euskadi (33) y Aragón (91) registraron el menor número. En el caso de viviendas, Andalucía  (1.055), Valencia (893) y Catalunya (768) presentaron el mayor número de ejecuciones. Y Navarra (11), Euskadi (15) y Aragón (51), los menores. Tomando como referencia las hipotecas constituidas en el periodo 2003-2017 sobre el total de fincas, el 0,07% de las hipotecas constituidas han iniciado una ejecución hipotecaria en el tercer trimestre de 2018. Región de Murcia (0,14%), Castilla–La Mancha (0,13%) y Cantabria y La Rioja (ambas con un 0,11%) registraron los valores más  altos. Por su parte, Euskadi y Navarra (ambas con 0,01%) y Aragón (0,02%) presentan los más bajos.
Euskadi está entre las comunidades con menor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias.

viernes, 7 de diciembre de 2018

Dos tercios de los fallecimientos del segundo semestre en Euskadi fueron de personas de más de 80 años

El número de defunciones en Euskadi fue de 4.996 durante el segundo trimestre de 2018, lo que supone un 1% menos respecto al mismo período del año anterior, según datos de Eustat. Por territorios, tanto en Álava, con 606 personas fallecidas, como en Gipuzkoa, con 1.592, se han producido descensos en las cifras, del 7,2% y 0,8% respectivamente, mientras que en Bizkaia, donde fallecieron 2.798 personas, se produjo un incremento del 0,4%.
Según la distribución por sexo de las defunciones, los hombres fueron el 49,6% y las mujeres el 50,4% restante. El 65% de los fallecidos tenía más de 80 años y el 81,1% más de 70 años, si bien, estos datos difieren entre hombres y mujeres. Así, el 75,6% de las mujeres fallecidas tenía más de 80 años frente al 54,2% de los hombres. Cabe destacar también que, de los fallecidos entre 40 y 69 años, un 65,4% son hombres y un 34,6% son mujeres. Finalmente, de las 70 personas fallecidas con 100 o más años 57 eran mujeres y sólo 13 hombres. Entre las defunciones ocurridas en este segundo trimestre de 2018, 14 correspondieron a menores de un año, 7 niños y 7 niñas.
Las principales causas de defunción fueron los tumores y las enfermedades del sistema circulatorio, que produjeron 1.514 y 1.352 fallecimientos, respectivamente, lo que hace que entre ambas representen el 57,4% de las defunciones. Como tercera causa de mortalidad se encuentran las enfermedades respiratorias, que originaron 462 fallecimientos (9,2%). Las enfermedades del sistema nervioso, entre las que se encuentran el Alzheimer y el Parkinson, causaron 328 defunciones en los meses de abril, mayo y junio, un 0,4% más que en el mismo trimestre del año anterior.
Como en trimestres anteriores, el motivo de las defunciones fue distinto según el sexo, ya que, entre los hombres, los tumores superaron a las enfermedades del sistema circulatorio, mientras que, entre las mujeres, la principal causa fueron las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar se situaron los tumores. Las enfermedades del sistema respiratorio son la tercera causa de muerte para ambos sexos.
El crecimiento vegetativo fue negativo durante los meses de primavera, es decir, Euskadi vio descender su población en 1.077 personas por este motivo. En dos de los tres territorios se produjeron saldos negativos: en Bizkaia, hubo 828 habitantes menos y en Gipuzkoa 274; en Álava, en cambio, el saldo fue positivo en 25 personas.
El crecimiento vegetativo fue negativo en Euskadi en primavera.

El nuevo ascensor panorámico de Gallarta está en marcha

Gallarta estrena nuevo ascensor panorámico ganando en accesibilidad y comodidad para los vecinos. El moderno elevador conecta el Paseo Blasco Ibañez con la Avenida El Minero, facilitando la movilidad de todos y acercando servicios.

La nueva infraestructura está destinada tanto para el uso de personas con movilidad reducida como para el resto de vecinos. El nuevo ascensor tiene un impacto en la movilidad de la localidad, afecta a la principal arteria del municipio, conectándola de manera más fácil con otros barrios y zonas.

“Queremos un Abanto Zierbena sin barreras, este es un desnivel más que dejamos atrás, que solucionamos, para que todos nuestros barrios y calles estén debidamente conectados. El ascensor tiene capacidad para 13 personas y estará en funcionamiento las 24 horas del día. Se trata de un elevador de última generación que en caso de fallo, su sistema de seguridad hace que baje a la planta inferior, sin posibilidad de quedarse encerrado. Desciende para desembarcar a los pasajeros a pie de calle. Además, para evitar actos vandálicos y un mal uso del ascensor, se va a instalar un sistema de video vigilancia y el elevador además, contará con una central de llamada”, ha indicado la alcaldesa de Abanto Zierbena, Maite Etxebarria.

El nuevo elemento mecánico ha supuesto una inversión de 265.000 euros a las arcas municipales y se ha realizado en seis meses. Se ha aprovechado la ocasión para reurbanizar la zona y repoblar la vegetación en las áreas afectadas por las obras.

Logo del ayuntamiento de Abanto Zierbena

miércoles, 5 de diciembre de 2018

Osatekek euskararen erabilera normalizatzeko plan berezia onartu du

Osatekeko Administrazio Kontseiluak sozietate publiko horretarako euskararen erabilera normalizatzeko lehen plan berezia onartu du. Planaren helburua Osateken euskararen ahozko eta idatzizko erabilera normalizatzea lortzeko aurrerapauso irmoak ematea da; horrela, batetik, arreta euskaraz jaso nahi duten erabiltzaileen hizkuntza-eskakizunak bermatuko dira eta, bestetik, euskara, gaztelaniarekin batera, lan-hizkuntza izango da sozietate publiko honetan eta administrazio publiko eta erakunde pribatuekiko harremanetan.
Osatek, Osasun Sailaren menpeko Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoa da. 1992. urtean jaio zen irudiaren bidezko diagnostikoan Estatuko erreferentzia bilakatzeko eta osasun arloko antolakuntzaren eredu bihurtzeko asmoz.
Lehen plana hiru printzipio osagarritan oinarritzen da: pazienteen hizkuntza-eskubideak errespetatzea; Osatekek ematen duen zerbitzuaren kalitatea hobetzea; eta progresibitatea. Horiek oinarri hartuta, zenbait helburu zehatz zehazten ditu eta, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak VI. plangintza-aldirako ezarritako irizpide orokorrekin bat etorriz, besteak beste planaren indarraldia amaitzean, 2022ko abenduan, Osatekek ahozko eta idatzizko harremanetan pazienteen hizkuntza eskubideak % 100ean errespetatu eta bermatzea. Osakidetzaren kasuan, euren plazako hizkuntza-eskakizuna betetzen duten langileen kopurua azken hamabost urtean seikoiztu egin da, lehen % 7,6 ziren eta, orain, % 46,6.
Osatek, bere 25 urteotan, pertsonen eta euren osasunaren zerbitzura jarritako teknologiaren paradigma bilakatu da. Mende laurden honetan, Osatekek 1.500.000 paziente ingururen erresonantzia magnetikoaren bidezko diagnostikorako lagundu du, eta, hori dela eta, Euskadi erreferente bilakatu da irudi bidezko diagnostikoaren eremuan.
Hasi zenetik, Eusko Jaurlaritzak Osatek tresna berrienez eta goi-mailako teknologiaz hornitzeko apustua egin zuen; horien bidez. Osatek aitzindaria izan da erresonantzia magnetikoaren aplikazio berriak martxan jartzen, besteak beste, 3D angiografia kontrastatua, kolangiopankreatografia edo garuneko perfusioa. Hogeita bost urteotan, aurrerapenak txertatzen joan da: gero eta kalitate hobea eta denbora laburragoan eskuratzeko irudiak. Horrek diagnostiko hobea izatea dakar, eta, aldi berean, patologiak goizago detektatzen dira, gaixotasun neurodegeneratiboak, esaterako, edo tumoreen diagnostiko goiztiarra eta jarraipena zehatzagoa da.
Gaur egun, Osatekek 16 ekipo ditu, 9 lekutan banatuta: 2 Araban — Txagorritxu eta Santiago—; 4 Bizkaian —Bilbo, Galdakao, Areeta eta Urduliz— eta 3 Gipuzkoan —Donostia, Zumarraga eta Eibar—. Horrela, 16 makinetatik, 13 ospitale-zentroetan daude, bi anbulatorio-zentroetan eta bat ospitaleko kanpo-kontsultetan.
Osatek Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoa da.

 
prestashop themes